Hozzájárulok, hogy a weboldal látogatásakor a számítógépemen sütiket (cookie) helyezzen el, amelyek segítségével az oldalon tett látogatásom adatait webanalitikai céljából felhasználják.
Részletes tájékoztatás a Adatkezelési tájékoztató dokumentumban található. További információ.   Rendben, elfogadom

Adatkezelési tájékoztató

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ AZ ADATOK FELDOLGOZÁSÁHOZ

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016 április 27.-én meghozott az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló rendelet (a továbbiakban Adatvédelmi törvény) és a személyes adatok védelméről szóló 2011.évi CXII. törvényben értelmében ezúton tájékoztatjuk az ezen rendeletekben megfogalmazott jogairól és kötelezettségeiről

 

ADATKEZELŐ

A személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás a 2800 Tatabánya, Gál István ltp. 704. székhelyű, 13145156-2-11 adószámmal és 11-09-009655 cégjegyzékszámmal rendelkező Szöllősi Travel Kft. társaságot illeti (a továbbiakban Adatkezelő).

A személyes adatok kezelése az Adatkezelő feladata, ugyanakkor a személyes adatokat a szoftver szolgáltató (www.turulbusz.hu), esetleg más személy is végezheti, aki a nyújtott szolgáltatás jellegét vagy a szerződés, illetve a jogi kötelezettségek teljesítését tekintve megfelel.

A személyes adatok a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében, valamint az arra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően (kormányzati szervek, szerződéses partnerek) megoszthatók harmadik felekkel.

 

A KEZELT ADATOK HATÁSKÖRE

 

Az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó csupán azokat a személyes adatokat kezeli, amelyek feldolgozását szigorúan a cél teljesítéséhez szükséges mértékben az érintett engedélyez. Az Ön személyes adatait a törvény és más általánosan kötelező érvényű jogszabályok (adószabályok, szociális és egészségbiztosítási előírások stb.) által előírt kötelezettségek teljesítése érdekében dolgozzuk fel. Tájékoztatás céljából bemutatjuk a személyes adatok egyes kategóriáit:

 • azonosító adatok, amelyek az Ön egyértelmű és egyedi azonosítására szolgálnak (név, vezetéknév, cím, születési szám, születési dátum, állandó lakcím, azonosítószám, ÁFA szám) és elérhetőségi adatok (elérhetőségi cím, telefonszám, e-mail cím és egyéb hasonló információk)
 • leíró adatok (például banki kapcsolat)
 • egyéb a szerződés teljesítéséhez szükséges adatok
 • az alkalmazandó jogszabályok keretén kívül nyújtott adatok (fotók, személyes adatok felhasználása egyéni célokra) az érintett hozzájárulásának keretében kerülnek feldolgozásra

 

AZ ADATFELDOLGOZÁS CÉLJA

Az adatkezelő csak azokat az adatokat dolgozza fel, amelyek a cél teljesítéséhez szükségesek. Tevékenységünk keretén belül az Ön személyes adatait a következő célokra fogjuk felhasználni:

 • a hozzájárulási nyilatkozatban foglalt célokra (szerződéskötési ajánlat, a megkötött szerződésből származó jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése stb.)
 • az Adatkezelő vagy más érintett személyek jogainak védelme (pl. adósságbehajtás)
 • az Adatkezelővel szemben támasztott kötelezettségek teljesítése az általánosan kötelező jogszabályoknak és az államigazgatási szervek döntéseinek megfelelően
 • álláshirdetési pályázat
 • létfontosságú érdekeinek védelme

A SZEMÉLYES ADATOK FORRÁSAI

Az általunk feldolgozott személyes adatok az alábbi forrásokból származnak:

 • az Ön által benyújtott kifejezett beleegyezésből és közvetlenül Öntől (e-mailes levelezés, telefon, chat, weboldalak, internetes kapcsolatfelvételi űrlap, közösségi hálózatok, névjegykártyák stb.)
 • nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartásokból, listákból és bejegyzésekből (pl. cégnyilvántartás, kereskedelmi nyilvántartás, nyilvános telefonkönyv stb.)
 • egy harmadik féltől, akit Ön felhatalmazott arra, hogy személyes adatait átadja az Adatkezelőnek

 

A SZEMÉLYES ADATOK ÉRINTETTJEI

Csupán azon személyek adatait dolgozzuk fel, akiknek adatai a cél teljesítéséhez szükségesek. Tevékenységünk keretén belül az alábbi személyek adatai kerülnek feldolgozásra:

 • ügyfelek
 • alkalmazottak
 • szerződő partnerek
 • szükség esetén harmadik felek (pl. álláskeresők stb.)

 

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

 

Az érintettek adatait csupán a cél megvalósulásához szükséges ideig kezeljük. Az adatkezelés időtartamát az Ön által benyújtott hozzájárulási nyilatkozat, a megkötött szerződés vagy az általánosan kötelező jogszabályok határozzák meg.

 

ADATFELDOLGOZÁSI MÓDSZEREK

 

Az adatfeldolgozást rendszerint az Adatkezelő végzi vagy adott esetben az Adatkezelő munkatársai által felhatalmazott Adatfeldolgozó. Az adatfeldolgozás számítógépes technológia segítségével történik, illetve a személyes adatok papír formája esetében kézzel is, miközben a a személyes adatok kezelését és feldolgozását illető valamennyi biztonsági előírás betartása garantált. Ebből a célból az Adatkezelő technikai és szervezeti intézkedéseket fogadott el, különösen a személyes adatokhoz való jogosulatlan vagy véletlenszerű hozzáférés, azok megváltoztatása, megsemmisítése vagy elvesztése, illetéktelen terjesztése és feldolgozása vagy egyéb visszaélés megakadályozása érdekében. Minden olyan személy, aki hozzáférhet az érintett adataihoz, tiszteletben tartja annak magánéletét és köteles az érvényben lévő adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően eljárni.

 

AZ ADATALANY JOGAI

A GDPR és a 2011.évi CXII. infótörvényben az érintettnek, mint adatalanynak széleskörű hozzáférési jogot biztosít. A legfontosabbak közé tartozik az alábbi információkhoz való hozzáférés:

 • az adatfeldolgozás célja és hatásköre
 • az adatfeldolgozási időtartam
 • a személyes adatok forrása
 • azon személyek vagy személyek kategóriái, akik hozzáféréssel rendelkeznek a személyes adatokhoz vagy hozzáférést fognak kapni
 • a személyes adatok profilja

Amennyiben úgy gondolja, hogy az Adatkezelő vagy az Adatfeldolgozó az adatfeldolgozás során megsérti a személyes adatok és a magánélet védelméről szóló jogszabályokat vagy ha a személyes adatok nem helyesek, jogában áll az Adatkezelőt kérdőre vonni és kérelmezheti a hiba eltávolítását (pl. blokkolni, kijavítani, bővíteni vagy törölni). Ha az Adatkezelő kérésének nem tesz eleget, lehetősége van felkeresni a felügyeleti hatóságot, vagyis az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

 

 

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016 április 27.-én meghozott az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló rendelet (a továbbiakban Adatvédelmi törvény) és a személyes adatok védelméről szóló 2011.évi CXII. törvénybenértelmében ezúton kérjük a személyes adatok feldogozásához való hozzájárulását

 

Adatkezelő

A személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás a 2800 Tatabánya, Gál István ltp. 704. székhelyű, 13145156-2-11 adószámmal és 11-09-009655 cégjegyzékszámmal rendelkező Szöllősi Travel Kft. társaságot illeti (a továbbiakban Adatkezelő).

A személyes adatok kezelése az Adatkezelő feladata, ugyanakkor a személyes adatokat a szoftver szolgáltató (www.turulbusz.hu és www.olcsoegzotikusok.hu), esetlegesen más szoftver, szolgáltatások és alkalmazások szolgáltatói is feldolgozhatják, amelyeket jelen időben az Adatkezelő nem alkalmaz.

 

A kezelt adatok hatásköre

Az Ön hozzájárulása alapján a feldolgozásra kerülő adatok közé tartozik az Ön keresztneve, vezetékneve, elérhetőségei (utca, házszám, város, irányítószám, állam, telefonszám, e-mail) továbbá információk a termékek és szolgáltatások iránti kereslettel kapcsolatban, az Adatkezelő és az érintett között zajott telefonbeszélgetések vagy egyéb (elektronikus) formájú komunikáció, geolokációs adatok, az Ön által használt webböngészővel kapcsolatos információk (az eszközt vagy annak felhasználóját azonosító információk, pl. IP-címek vagy cookie-k, vásárlási preferenciák) és adatok, amelyek feldolgozása jogi vagy ezen szerződésből fakadó kötelességünk vagy saját törvényes érdekünk. Olyan adatokról van szó, amelyekre közvetlenül  az érintettől teszünk szert nyilvános forrásokból (beleértve a szociális hálózatokon és az interneten közzétett információkat), továbbá felmérések, felhasználói tesztelések esetleg harmadik fél együttműködése által.

 

Az adatkezelés célja

Az adatokat az Ön által kiválasztott célnak megfelelően dolgozzuk fel, nevezetesen idegenforgalmi információk és szolgáltatások kínálatának küldésére. Ebből a célból az Ön adatainak további feldolgozására, elemzésére, profilozására, értékelésére és tárolására kerülhet sor annak érdekében, hogy kínálatunkat az Ön igényeihez igazítsuk és fejlesztsük az Ön jogait és érdekeit tiszteletben tartva.

 

Az adatkezelés időtartama

Az érintett adatainak kezelési időtartama nem haladja túl azt az időt, ami szükséges az adatkezelés céljának teljesítésére, ugyanakkor semmiképpen nem haladja meg a belegyezéstől számított 3 évet vagy azt az időtartamot, amíg az érintett a hozzájárulását vissza nem vonja. Ezzel összefüggésben szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy a hozzájárulás teljes mértékben önkéntes és bármikor visszavonható.

A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos további részleteket, beleértve az érintett jogait megtalálja az Adatkezelési tájékoztatóban, amely ezen hozzájárulás részét képezi.

 

Érvényes: 2018. május 25-től

még töltünk